Archiv: Květen, 2016

Trvalý pobyt v nájemním bytě

Co dělat když chcete zřídit pobyt v nájemním bytě?

Dnešní legislativa již nerozlišuje trvalý pobyt a přechodný pobyt a situace je díky tomu výrazně jednodušší.Souhlas s umístěním bydliště vzbuzuje větší obavy, než je zapotřebí. Pronajímatelé se často obávají, zda tím nájemníkovi nevznikne nárok na trvalé užívání bytu, nebo zda dokonce nebudou muset nájemníkovi shánět náhradní bydlení, pokud mu dají výpověď z nájmu. Tyto obavy jsou však zcela zbytečné a umístěním trvalého pobytu žádná práva k místu bydlení nevznikají.

Dnešní úprava zákona dokonce umožňuje přihlášení trvalého pobytu v nájemním bytě i bez souhlasu pronajímatele. Stačí, když nájemník doloží úřadu platnou nájemní smlouvu, na základě které je v nemovitosti oprávněn bydlet. Majitel nemovitosti nemá právo v umístění pobytu bránit.

Bydliště osoby je vždy psané na dům (tedy na číslo popisné) a nikoliv na konkrétní byt. Riziko pro pronajímatele může hrozit v případě, že nájemník zabředne do dluhů a následně dojde na exekuci majetku i v pronajatém bytě. Majiteli, který pronajal byt zařízený, může hrozit exekuční zabavení pronajatého majetku, protože exekutor při vstupu do bytu nerozlišuje čí majetek konkrétně je. Zde víc než kdy jindy platí, že je zapotřebí mít dobře zdokumentováno, co vše je předmětem pronájmu a jaké vybavení v bytě patří majiteli.