Jak vybrat vhodného nájemníka?

Výběr vhodného nájemníka je tak trochu sázka do loterie a je nezbytné postupovat tak opatrně, jak jen to lze.

Pokud má zájemce uvedené bydliště na obecním úřadě a o svém zaměstnání mluví jen mlhavě, raději pokračujte v hledání. Často vám chvilka hledání na internetu pomůže předejít zbytečnému zklamání.

Vyptejte se na osobní údaje

Při dojednání podmínek nájmu se nezapomeňte vyptat, kolik lidí bude v bytě bydlet a jaký mají k nájemci vztah. Pokud je nájemcem nemanželský pár, trvejte na tom, aby byla nájemní smlouva uzavřena s oběma nájemci. Vyhnete se tak situaci, kdy dojde k rozchodu nájemníků a zatímco jeden nemá na úhradu závazků dostatek prostředků, tak druhý se odmítne k závazkům přihlásit, protože v bytě „jen bydlel“. Pronájem bytu v Plzni je ovlivněn velikou poptávkou po nájemních bytech ze strany pracovníků průmyslových podniků, kteří do Plzně přišly za prací z jiných koutů ČR nebo ze zahrabničí.