Co vše má být zahrnuto v nájmu

Co vše je zahrnuto v nájmu

Pokud si dojednáváte pronájem bytu nebo domu nezapomeňte se přesvědčit, co vše je v nájmu zahrnuto. Často v inzerci pronájmu narazíte na nabídku se zvlášť nízkým nájmem, ale při bližším pohledu zjistíte, že v nájmu není zahrnutý fond oprav nebo další položky, které obvykle v nájmu zahrnuty bývají.

Fond oprav je v podstatě vytváření rezervy na opravy a údržbu domu. Jako takový by měl být nákladem majitele, který vlastník bytu vynakládá na údržbu a zachování hodnoty svého majetku. Stejně tak by měly být majitelem hrazeny i další drobné výdaje spojené s vlastnictvím bytu – pojištění domu, daň z nemovitosti a poplatky za správu bytu hrazené správcovské organizaci.

Naproti tomu spotřeba energií při pronájmu bytu přímo souvisí s užíváním bytu nájemníkem a měla by být placena přímo nájemníkem. Některé druhy energií bývají převedeny přímo na nájemníka (zejména elektřina a plyn), ale jiné převádět nelze. Například smlouvu s dodavatelem vody nemůže nájemník uzavírat přímo, protože vodárny uzavírají smlouvu o dodávkách vždy jen jednu na celý dům (smlouva je tedy uzavřena přímo se společenstvím vlastníků) a náklady za jednotlivé byty se rozúčtovávají podle měřičů v bytě.

Obecně platí pravidlo – energie převeďte na nájemníka. Nájemník si sám uzavře smlouvy s dodavateli elektřiny a plynu a sám si dojedná výši záloh. Konkrétní vyúčtování už si pak zajistí energetická společnost přímo s ním. Běžná je i druhá možnost, kdy energie zůstanou vedeny na pronajímatele a ten jednotlivé zálohy i celkové vyúčtování přeúčtovává nájemníkovi. Obecně má však tato varianta více rizik.
V některých (většinou starších) bytech se náklady na vodné a stočné a náklady na topení nesledují přesně podle spotřeby jednotlivých bytů, ale podle počtu osob, které v bytě bydlí. Z tohoto důvodu je zapotřebí přesně vědět, kolik lidí bude v bytě ve skutečnosti bydlet. Předejdete tak komplikacím nejen ve vztahu s nájemníky, ale i se sousedy.