Má pronajímatel právo na vstup do bytu?

Uzavíráte smlouvu na pronájem bytu a majitel vás překvapil požadavkem na pravidelný vstup do pronajatého bytu?

Řadu z vás takový požadavek může překvapit, ale občanský zákoník majitele ke vstupu do bytu opravňuje. Občanský zákoník ukládá nájemci pronajatého bytu povinnost majiteli bytu umožnit vstup do pronajatého bytu. Každý majitel má právo ověřit si, zda je byt užíván řádným způsobem.

Na druhou stranu toto právo majitele má své hranice. Průběh kontroly bytu nesmí odporovat dobrým mravům a nesmí narušovat práva nájemce. Majitel tedy nemá právo zazvonit neohlášeně na byt v neděli večer a dožadovat se okamžitého vstupu, stejně tak se nemůže požadovat vstup do bytu každý týden, pokud je zjevné, že byt je nájemníky užíván řádně a majiteli nehrozí žádná újma.

Jako všude jinde i zde platí, že nejlépe je mít předem pevně stanovená pravidla. Obvyklý postup je, že majitel má právo na vstup do bytu jednou za čtvrtletí a pokaždé oznámí plánovanou návštěvu nejméně 2 dny předem. Nájemce jak pak povinen prohlídku bytu umožnit.