Na co dát pozor u nájemní smlouvy

Před podpisem nájemní smlouvy

Dříve než podepíšete nájemní smlouvu na pronájem bytu, mějte na paměti, že nájemní smlouva musí být uzavřena v písemné formě. Stejná podmínka platí i pro všechny dodatky. Před uzavřením nájemní smlouvy si ověřte kdo je skutečným majitelem bytu (zapsaným v katastru nemovitostí) a ujistěte se, že smlouvu o nájmu uzavíráte se všemi právoplatnými majiteli. Sebelépe připravená nájemní smlouva vás neochrání, pokud ji nepodepsal případný spolumajitel bytu.

Zvýšenou pozornost smlouvě věnujte zejména v případě podnájmu družstevního.

Může se stát, že zjistíte, že vámi vyhlédnutý byt k pronájmu není v osobním vlastnictví, ale že se jedná o družstevní byt. Přitom je důležité si uvědomit, že ten kdo Vám pronájem bytu nabízí není majitelem, ale byt patří družstvu. „Majitel“ bytu je v bytě nájemcem a pokud byt neužívá, může ho přenechat k podnájmu. V takovém případě, je ale vždy, zapotřebí souhlas bytového družstva. Může tak dojít k situaci, že smlouva, kterou jste uzavřeli s tím, kdo vystupoval jako „majitel“ bytu je neplatná.