Přiměřená výše kauce

Požadovat od nájemníka kauci je dnes již běžné, přesto část pronajímatelů raději ustoupí od svého požadavku a kauce nepožadují, jen aby byt pronajali.

V případě pronájmu bytu platí dvojnásob: Opravdu chcete svůj byt poskytnout někomu, kdo není schopen složit jednorázově částku ve výši dvou měsíčních nájmů? Vždy raději snižte požadovaný měsíční nájem a vyhledejte si nájemníka, pro kterého jednorázová platba v této výši nepředstavuje komplikaci.

Z pohledu nájemníka se může zdát nepochopitelné, proč má složit částku ve výši jednoho nebo dvou nájmů, když je přesvědčen, že bude hradit vše řádně a včas. I pro nájemníka je důležité mít vytvořenou rezervu. V případě, že nastanou komplikace a nájemník přijde o práci či dlouhodobě onemocní, je především v jeho zájmu mít u majitele nemovitosti složenou rezervu a dohodnout se na jejím využití než řešit výpověď z nájmu a stěhování v nejméně vhodnou dobu. Je důležité si uvědomit, že kauce je především vytvořením rezervy nájemníka a není to poplatek majiteli bytu.

Při pronájmu bytu v Plzni se nejčastěji setkáváme s kaucí ve výši dvou měsíčních nájmů, která je pro obě strany ideálním kompromisem, ale vždy záleží na konkrétních podmínkách. U zařízeného bytu bývá kauce zpravidla ještě vyšší.

Často se setkáváme se situací, kdy přichází zájemce o byt, který je v obtížné životní situaci a naléhá na majitele, aby mu umožnil pronájem bytu bez kauce nebo  bývá kauce splácena postupně. Řada pronajímatelů se nechá přesvědčit a ve snaze udělat dobrý skutek byt pronajme i bez kauce. V případě jakýchkoliv komplikací se tento postup bohužel vymstí oběma stranám a nájemník se pod tlakem vymáhání a hrozby soudů či exekucí dostane ještě d horší situace než byl na počátku.

Složení kauce by mělo být vždy základní podmínkou každého pronájmu bytu.